Fotím svadby.

Robím to rád. Sedem dobrodružných rokov zachytávam svetlo, ktoré ľudia odrážajú, aj to, ktoré vyžarujú. Na to prvé mám kopec fototechniky, na to druhé nos.